با کلیک بر روی اسامی شهرستان ها در لیست یا علامت های روی نقشه اطلاعات و موقعیت مکانی هر نمایندگی در آن شهرستان قابل مشاهده خواهد بود.

چاهو شرقی – نمایندگی دهکده ارتباطات   قشم 

 خدمات:

ارائه سرویس های اینترنتپرسرعت ADSL و وایرلس، پهنای باند اختصاصی، تلفن ثابت اینترنتی قشم فون ،سرور های مجازی، اجاره دامین و هاست اشتراکی و اینترنت LTE درجنوب شرق کشور، استان هرمزگان، جزیره قشم ، چاهو شرقی و حومه 

نشانی‎:

قشم – روستای چاهو شرقی

شماره تماس :

۰۹۱۷۹۵۸۶۴۷۷

 قشم – نمایندگی دهکده ارتباطات   قشم 

 خدمات:

ارائه سرویس های اینترنتپرسرعت ADSL و وایرلس، پهنای باند اختصاصی، تلفن ثابت اینترنتی قشم فون ،سرور های مجازی، اجاره دامین و هاست اشتراکی و اینترنت LTE درجنوب شرق کشور، استان هرمزگان، جزیره قشم و حومه 

نشانی‎:

قشم، سیتی سنتر ،طبقه اول ، لاین N5 پلاک ۲۳۰۵

شماره تماس :

۰۹۱۷۲۸۵۸۹۸۵

 رمچاه – نمایندگی دهکده ارتباطات   قشم 

 خدمات:

ارائه سرویس های اینترنتپرسرعت ADSL و وایرلس، پهنای باند اختصاصی، تلفن ثابت اینترنتی قشم فون ،سرور های مجازی، اجاره دامین و هاست اشتراکی و اینترنت LTE درجنوب شرق کشور، استان هرمزگان، جزیره قشم، رمچاه و حومه  

نشانی‎:

قشم، رمچاه ، خدمات کامپوتری

شماره تماس :

۰۹۱۷۷۶۹۸۵۹۵

دولاب – نمایندگی دهکده ارتباطات   قشم 

 خدمات:

ارائه سرویس های اینترنتپرسرعت ADSL و وایرلس، پهنای باند اختصاصی، تلفن ثابت اینترنتی قشم فون ،سرور های مجازی، اجاره دامین و هاست اشتراکی و اینترنت LTE درجنوب شرق کشور، استان هرمزگان، جزیره قشم ، دولاب و حومه 

نشانی‎:

قشم، دولاب خدمات کامپوتری

شماره تماس :

۰۹۳۹۳۶۰۹۸۰۸

سهیلی – نمایندگی دهکده ارتباطات   قشم 

 خدمات:

ارائه سرویس های اینترنتپرسرعت ADSL و وایرلس، پهنای باند اختصاصی، تلفن ثابت اینترنتی قشم فون ،سرور های مجازی، اجاره دامین و هاست اشتراکی و اینترنت LTE درجنوب شرق کشور، استان هرمزگان، جزیره قشم ، سهیلی و حومه 

نشانی‎:

قشم، روستای سهسلی ، بعد از مخابرات سهیلی ، جنب رستوران حسینی ، خدمات کامپوتری امیر 

شماره تماس :

۰۹۱۷۹۰۲۹۰۸۴

صلخ – نمایندگی دهکده ارتباطات   قشم 

 خدمات:

ارائه سرویس های اینترنتپرسرعت ADSL و وایرلس، پهنای باند اختصاصی، تلفن ثابت اینترنتی قشم فون ،سرور های مجازی، اجاره دامین و هاست اشتراکی و اینترنت LTE درجنوب شرق کشور، استان هرمزگان، جزیره قشم ، صلخ و حومه 

نشانی‎:

قشم – روستای صلخ 

شماره تماس :

۰۹۹۰۳۶۴۳۹۳۷

کاروان  – نمایندگی دهکده ارتباطات قشم 

 خدمات:

ارائه سرویس های اینترنتپرسرعت ADSL و وایرلس، پهنای باند اختصاصی، تلفن ثابت اینترنتی قشم فون ،سرور های مجازی، اجاره دامین و هاست اشتراکی و اینترنت LTE درجنوب شرق کشور، استان هرمزگان، جزیره قشم ،کاروان و حومه 

نشانی‎:

قشم بخش مرکزی روستای کاروان ، پلاک 102، جنب مسجد سیدنا علی ابن ابیطالب

شماره تماس :

۰۹۱۷۳۶۳۰۵۳۰

سوزا – نمایندگی دهکده ارتباطات   قشم 

 خدمات:

ارائه سرویس های اینترنتپرسرعت ADSL و وایرلس، پهنای باند اختصاصی، تلفن ثابت اینترنتی قشم فون ،سرور های مجازی، اجاره دامین و هاست اشتراکی و اینترنت LTE درجنوب شرق کشور، استان هرمزگان، جزیره قشم ، سوزا و حومه 

نشانی‎:

قشم – شهر سوزا ، رو به روی اداره آموزش و پروش بخش شهاب ، خدمات کامپیوتری 

 

شماره تماس :

09176552072

رمکان – نمایندگی دهکده ارتباطات   قشم 

 خدمات:

ارائه سرویس های اینترنتپرسرعت ADSL و وایرلس، پهنای باند اختصاصی، تلفن ثابت اینترنتی قشم فون ،سرور های مجازی، اجاره دامین و هاست اشتراکی و اینترنت LTE درجنوب شرق کشور، استان هرمزگان، جزیره قشم ، رمکان و حومه 

نشانی‎:

قشم ، رمکان ، سه راه سوزا ، دفتر خدماتی اسلامی 

شماره تماس :

۰۹۱۷۷۶۸۲۹۰۴

دوستکو  – نمایندگی دهکده ارتباطات قشم 

 خدمات:

ارائه سرویس های اینترنتپرسرعت ADSL و وایرلس، پهنای باند اختصاصی، تلفن ثابت اینترنتی قشم فون ،سرور های مجازی، اجاره دامین و هاست اشتراکی و اینترنت LTE درجنوب شرق کشور، استان هرمزگان، جزیره قشم ، دوستکو و حومه 

نشانی‎:

قشم ، روستای دوستکو ، جنب مسجد کوشکی،کافی نت شافعی زاده  

شماره تماس :

۰۹۱۷۲۹۱۷۵۲۰

زیرانگ – نمایندگی دهکده ارتباطات   قشم 

 خدمات:

ارائه سرویس های اینترنتپرسرعت ADSL و وایرلس، پهنای باند اختصاصی، تلفن ثابت اینترنتی قشم فون ،سرور های مجازی، اجاره دامین و هاست اشتراکی و اینترنت LTE درجنوب شرق کشور، استان هرمزگان، جزیره قشم ،زیرانگ و حومه 

نشانی‎:

روستای زیرانگ، جنب نمایندگی دوربین مدار بسته عزیز 

شماره تماس :

۰۹۱۷۴۸۹۴۲۳۴

ریگو – نمایندگی دهکده ارتباطات   قشم 

 خدمات:

ارائه سرویس های اینترنتپرسرعت ADSL و وایرلس، پهنای باند اختصاصی، تلفن ثابت اینترنتی قشم فون ،سرور های مجازی، اجاره دامین و هاست اشتراکی و اینترنت LTE درجنوب شرق کشور، استان هرمزگان، جزیره قشم ،ریگو و حومه 

نشانی‎:

 قشم روستای ریگو جنب مخابرات 

شماره تماس :

۰۹۱۷۱۶۳۱۲۰۳

کوویی – نمایندگی دهکده ارتباطات   قشم 

 خدمات:

ارائه سرویس های اینترنتپرسرعت ADSL و وایرلس، پهنای باند اختصاصی، تلفن ثابت اینترنتی قشم فون ،سرور های مجازی، اجاره دامین و هاست اشتراکی و اینترنت LTE درجنوب شرق کشور، استان هرمزگان، جزیره قشم ،کوویی و حومه 

نشانی‎:

قشم ، روستای کوویی ، پشت مسجد جامع قدیم ، خدمات اینترنتی نتکده

شماره تماس :

۰۹۰۱۱۲۲۳۳۴۴۸

لافت – نمایندگی دهکده ارتباطات   قشم 

 خدمات:

ارائه سرویس های اینترنتپرسرعت ADSL و وایرلس، پهنای باند اختصاصی، تلفن ثابت اینترنتی قشم فون ،سرور های مجازی، اجاره دامین و هاست اشتراکی و اینترنت LTE درجنوب شرق کشور، استان هرمزگان، جزیره قشم ،لافت و حومه 

نشانی‎:

قشم، روستای لافت، جنب مسجد لافتی

شماره تماس :

۰۹۳۶۶۸۰۱۲۶۳

قشم  – نمایندگی دهکده ارتباطات   قشم 

 خدمات:

ارائه سرویس های اینترنتپرسرعت ADSL و وایرلس، پهنای باند اختصاصی، تلفن ثابت اینترنتی قشم فون ،سرور های مجازی، اجاره دامین و هاست اشتراکی و اینترنت LTE درجنوب شرق کشور، استان هرمزگان، جزیره قشم و حومه 

نشانی‎:

قشم، میدان جهاد، بازار قدیم قشم 

شماره تماس :

۰۹۱۷۳۶۳۹۶۵۶