خدمات اختصاصی ویژه مجتمع ها:

برخی از برج ها و مجتمع های مسکونی به دلیل وجود برخی مشکلات مخابراتی و گاها کمبود پورت مخابراتی جهت ، قادر به دریافت سرویس اینترنت پرسرعت از طریق روش های معمول نمی باشند و تنها راهکار مناسب جهت این گونه موارد ارائه سرویس از داخل خود مجموعه می باشد. از سوی دیگر برخی از مجتمع های مسکونی تمایل به تهیه سرویس کل ساکنین از یک یا چند سرویس دهنده مشخص را دارند که با ارائه سرویس از داخل مجموعه این خواسته بر آورده می شود.

 

تمهیدات ویژه پیش بینی شده توسط شرکت دهکده ارتباطات برای متقاضیان این سرویس  :

  1. ارئه درخواست رسمی توسط هیئت مدیره مجتمع :در این مرحله هیئت مدیره درخواست خود را جهت برخورداری از سرویس اینترنت پر سرعت در داخل مجموعه به شرکت ارسال می کنند.
    لازم به ذکراست پیش نیاز بررسی پیشنهادات وجود حداقل 8 متقاضی در یک برج یا مجتمع مسکونی می باشد .در صورتیکه تعداد متقاضیان کمتر از این تعداد باشد امکان ارائه سرویس وجود ندارد و یا در صورت امکان تعرفه مشترکین متقاضی از تعرفه های معمول شرکت بیشتر بوده و شرایط فروش متفاوتی دارد
  2. امکان سنجی توسط شرکت : در این مرحله متخصصان فنی شرکت در محل حاضر شده و امکان ارئه سرویس را بررسی می نمایند . در صورتی که ارئه سرویس امکان پذیر باشد این فرآیند وارد مرحله عقد قرارداد می شود .
  3. عقد قرارداد: شرکت به منظور تخصیص فضا در محل برج توسط هیئت مدیره و واگذاری امتیاز ارائه سرویس اینترنت پر سرعت به ساکنین ، قرداد کلی با هیئت مدیره رامنعقد می نماید.
    لازم به ذکر می باشد که این قرارداد جدای از قراردادی است که با هر یک از ساکنین متقاضی سرویس منعقد می شود.
  4. نصب و راه اندازی تجهیزات : در این مرحله شرکت تجهیزات مورد نیاز را در زمانبندی مقرر نصب و راه اندازی می نماید.
  5. ارائه سرویس به مشترکین : ساکنان محترمی که درخواست برقراری سرویس اینترنت پر سرعت را دارند می توانند همانند سایر مشترکین شرکت با یکی از روش های حضوری یا غیر حضوری ثبت نام نموده و پس از چند روز از این سرویس بهره مند شوند.
اینترنت ویژه مجتمع ها و مراکز تجاری