تست سرعت اینترنت
شما میتوانید جهت سنجش سرعت اینترنت خود از این بخش استفاده کنید. این سامانه به منظور ارایه امکان بررسی سرعت مشترکین سرویسهای اشتراکی اینترنت پرسرعت مطابق مصوبه ۱۵۲ کمیسیون تنظیم مقررات ایجاد شده است که کیفیت و سرعت دسترسی مشترکین در شبکه دوربرد را می‌آزماید.
جهت انجام تست سرعت لطفا ابتدا کلیه صفحات دیگر در مرورگر خود را بسته ، در صورتیکه در حال دانلود هستید آنها را موقتا غیر فعال نمایید و همچنین دستگاه های دیگر متصل به اینترنت را موقتا قطع نمایید، سپس بر روی کلید تست سرعت کلیک نمایید تا به سایت مربوطه انتقال یابید.